top of page

ANO ANG KSK COOP?

 Ito ay isang primary, service, and multi-purpose cooperative na gumagamit ng paraang kolektibo upang mas mapalago ang iyong kita at maging masagana sa pamamagitan ng pag-iipon at pag-iinvest.


    Matapos ang matagumpay na KsK Seminar series ni Mr. Colayco, nabuo ang KsK Coop sa pangunguna ng mga OFW sa Hong Kong na gustong magco-own ng isang enterprise. Nairehistro ito noong Setyembre 23, 2004.


    KsK Coop ang iyong behikulo tungo sa “financial freedom” o Kalayaan sa Kakapusan.

bottom of page